வெள்ளி, 25 மே, 2012

மே 25, 2012 - நம்மில் ஒருவர்

பிரிஸ்பேன் அவுஸ்திரேலியாவிலிருந்து ஒலிக்கும் தமிழ் ஒலி நிகழ்ச்சியில் "நம்மில் ஒருவர்".

நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்தோர்:
கார்த்திக், நிமல்இந்த ஒலிப்பதிவை நீங்கள் MP3 அல்லது OGG வடிவ கோப்பாக தரவிறக்கியும் கேட்கலாம்.

மே 25, 2012 - நாம்: நம்மைப் பற்றி... நம்மைச் சுற்றி...

பிரிஸ்பேன் அவுஸ்திரேலியாவிலிருந்து ஒலிக்கும் தமிழ் ஒலி நிகழ்ச்சியில் "நாம்: நம்மைப் பற்றி... நம்மைச் சுற்றி...".

நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்தோர்:
கார்த்திக், நிமல்இந்த ஒலிப்பதிவை நீங்கள் MP3 அல்லது OGG வடிவ கோப்பாக தரவிறக்கியும் கேட்கலாம்.

மே 25, 2012 - செய்தி உலா

பிரிஸ்பேன் அவுஸ்திரேலியாவிலிருந்து ஒலிக்கும் தமிழ் ஒலி நிகழ்ச்சியில் "செய்தி உலா".

நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்தோர்:
கார்த்திக், நிமல்இந்த ஒலிப்பதிவை நீங்கள் MP3 அல்லது OGG வடிவ கோப்பாக தரவிறக்கியும் கேட்கலாம்.

மே 25, 2012 - போவோமா ஊர்கோலம் - Glass House Mountains

பிரிஸ்பேன் அவுஸ்திரேலியாவிலிருந்து ஒலிக்கும் தமிழ் ஒலி நிகழ்ச்சியில் "போவோமா ஊர்கோலம்".

நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்தோர்:
கார்த்திக், நிமல்இந்த ஒலிப்பதிவை நீங்கள் MP3 அல்லது OGG வடிவ கோப்பாக தரவிறக்கியும் கேட்கலாம்.

மே 25, 2012 - இதயத்தில் இருந்து

பிரிஸ்பேன் அவுஸ்திரேலியாவிலிருந்து ஒலிக்கும் தமிழ் ஒலி நிகழ்ச்சியில் "இதயத்தில் இருந்து".

நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்தோர்:
கார்த்திக், நிமல்இந்த ஒலிப்பதிவை நீங்கள் MP3 அல்லது OGG வடிவ கோப்பாக தரவிறக்கியும் கேட்கலாம்.

மே 25, 2012 - இதுக்கு என்ன அர்த்தம்

பிரிஸ்பேன் அவுஸ்திரேலியாவிலிருந்து ஒலிக்கும் தமிழ் ஒலி நிகழ்ச்சியில் "இதுக்கு என்ன அர்த்தம்".

நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்தோர்:
கார்த்திக், நிமல்இந்த ஒலிப்பதிவை நீங்கள் MP3 அல்லது OGG வடிவ கோப்பாக தரவிறக்கியும் கேட்கலாம்.

மே 25, 2012 - முழு நிகழ்ச்சி ஒலிப்பதிவு

பிரிஸ்பேன் அவுஸ்திரேலியாவிலிருந்து ஒலிக்கும் தமிழ் ஒலி நிகழ்ச்சியின் முழுமையான ஒலிப்பதிவு.

இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்தோர்:
-- கார்த்திக், நிமல்

இன்றைய தமிழ் ஒலி நிகழ்ச்சியில்:
02:58 - பல்லேலக்கா - சிவாஜி
09:21 - இதுக்கு என்ன அர்த்தம்
12:02 - இதயத்தில் இருந்து
15:15 - இடிச்ச பச்சரிசி - உத்தமபுத்திரன்
20:11 - போவோமா ஊர்கோலம்
25:12 - கண்ணுக்கு மை அழகு - புதிய முகம்
29:45 - செய்தி உலா
40:21 - எல்லாம் காசு - சுஜித்.ஜி
44:44 - நாம்: நம்மைப் பற்றி... நம்மைச் சுற்றி...
49:28 - மாடி மேலே - காதலிக்க நேரமில்லை
54:20 - நம்மில் ஒருவர்
56:26 - வேணாம் மச்சான் - ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடிஇந்த ஒலிப்பதிவை நீங்கள் MP3 அல்லது OGG வடிவ கோப்பாக தரவிறக்கியும் கேட்கலாம்.

வெள்ளி, 18 மே, 2012

மே 18, 2012 - நாம்: நம்மைப் பற்றி... நம்மைச் சுற்றி...

பிரிஸ்பேன் அவுஸ்திரேலியாவிலிருந்து ஒலிக்கும் தமிழ் ஒலி நிகழ்ச்சியில் "நாம்: நம்மைப் பற்றி... நம்மைச் சுற்றி...".

நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்தோர்:
கார்த்திக், நிமல்இந்த ஒலிப்பதிவை நீங்கள் MP3 அல்லது OGG வடிவ கோப்பாக தரவிறக்கியும் கேட்கலாம்.

மே 18, 2012 - நம்மில் ஒருவர் - கார்த்திக் மேனன்

பிரிஸ்பேன் அவுஸ்திரேலியாவிலிருந்து ஒலிக்கும் தமிழ் ஒலி நிகழ்ச்சியில் "நம்மில் ஒருவர்".

நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்தோர்:
கார்த்திக், நிமல்

இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர்:
கார்த்திக் மேனன்இந்த ஒலிப்பதிவை நீங்கள் MP3 அல்லது OGG வடிவ கோப்பாக தரவிறக்கியும் கேட்கலாம்.

மே 18, 2012 - செய்தி உலா

பிரிஸ்பேன் அவுஸ்திரேலியாவிலிருந்து ஒலிக்கும் தமிழ் ஒலி நிகழ்ச்சியில் "செய்தி உலா".

நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்தோர்:
கார்த்திக், நிமல்இந்த ஒலிப்பதிவை நீங்கள் MP3 அல்லது OGG வடிவ கோப்பாக தரவிறக்கியும் கேட்கலாம்.

மே 18, 2012 - அறிந்ததும் அறியாததும்

பிரிஸ்பேன் அவுஸ்திரேலியாவிலிருந்து ஒலிக்கும் தமிழ் ஒலி நிகழ்ச்சியில் "அறிந்ததும் அறியாததும்".

நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்தோர்:
கார்த்திக், நிமல்இந்த ஒலிப்பதிவை நீங்கள் MP3 அல்லது OGG வடிவ கோப்பாக தரவிறக்கியும் கேட்கலாம்.

மே 18, 2012 - இதுக்கு என்ன அர்த்தம்

பிரிஸ்பேன் அவுஸ்திரேலியாவிலிருந்து ஒலிக்கும் தமிழ் ஒலி நிகழ்ச்சியில் 'இதுக்கு என்ன அர்த்தம்'.

நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்தோர்:
கார்த்திக், நிமல்இந்த ஒலிப்பதிவை நீங்கள் MP3 அல்லது OGG வடிவ கோப்பாக தரவிறக்கியும் கேட்கலாம்.

மே 18, 2012 - முழு நிகழ்ச்சி ஒலிப்பதிவுஇன்றைய நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்தோர்:
- கார்த்திக், நிமல்

இன்றைய தமிழ் ஒலி நிகழ்ச்சியில் ஒலித்த பாடல்கள்:
- செம்மொழியான தமிழ் மொழியாம் (Single) - A. R. Rahman (02:35)
- தமிழன் என்று சொல்லடா (Single) - DJ Funkysara feat. Romeo Saran (14:16)
- தமிழா 2011 (Single) - Shabir Tabare Alam (17:40)
- பச்ச மஞ்ச - தமிழ்ப் படம் (27:33)
- செந்தமிழ் பேசும் அழகு ஜூலியட் - சந்தோஷ் சுப்ரமணியம் (40:00)
- செந்தமிழ் நாட்டு தமிழச்சியே - வண்டிச்சோலை சின்னராசு (56:15)

இன்றைய நம்மில் ஒருவர் பகுதியில் கலந்துகொண்ட விருந்தினர்:
- திரு. கார்த்திக் மேனன்இந்த ஒலிப்பதிவை நீங்கள் MP3 அல்லது OGG வடிவ கோப்பாக தரவிறக்கியும் கேட்கலாம்.

வெள்ளி, 11 மே, 2012

மே 11, 2012 - அறிந்ததும் அறியாததும்

மே 11, 2012 - போவோமா ஊர்கோலம் - எஸ்க்

மே 11, 2012 - செய்தி உலா

மே 11, 2012 - நம்மில் ஒருவர் - திரு. சரவணன்

மே 11, 2012 - இதயத்தில் இருந்து

மே 11, 2012 - இதுக்கு என்ன அர்த்தம்

மே 11, 2012 - முழு நிகழ்ச்சி ஒலிப்பதிவுஅன்னையர் தின சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக ஒலித்த இன்றைய பிரிஸ்பேன் தமிழ் ஒலி நிகழ்ச்சியின் முழுமையான ஒலிப்பதிவு.

நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்தோர்: கார்த்திக், நிமல்

வெள்ளி, 4 மே, 2012

மே 4, 2012 - நாம்: நம்மைப் பற்றி... நம்மைச் சுற்றி...

மே 4, 2012 - போவோமா ஊர்கோலம் - சென் பீட்டர்ஸ்பேர்க்

மே 4, 2012 - செய்தி உலா

மே 4, 2012 - நம்மில் ஒருவர் - பிரான்சிஸ் சேவியர் (தமிழ் பிரான்)

மே 4, 2012 - இதுக்கு என்ன அர்த்தம்

மே 4, 2012 - இதயத்தில் இருந்து

மே 04, 2012 - முழு நிகழ்ச்சி ஒலிப்பதிவுஉங்கள் அறிவிப்பார்கள் காரத்திக் மற்றம் நிமல் இணைந்து படைத்த முதலாவது தமழ் ஒலி நிகழ்ச்சின் முழுமையான ஒலிப்பதிவை மீண்டும் கேட்டு மகிழுங்கள்.