திங்கள், 24 செப்டம்பர், 2012

செப்டம்பர் 23, 2012 - முழு நிகழ்ச்சி ஒலிப்பதிவு

பிரிஸ்பேன் அவுஸ்திரேலியாவிலிருந்து ஒலிக்கும் தமிழ் ஒலி நிகழ்ச்சியில் "".

நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்தோர்:
Karthik, Sriஇந்த ஒலிப்பதிவை நீங்கள் MP3 அல்லது OGG வடிவ கோப்பாக தரவிறக்கியும் கேட்கலாம்.